TUT RS - XÓA NỢ 5 TAP - Nạp 100k thì mới xem được nha !

TUT 1

B1: Chuẩn bị VIA Thường Đã Chi Tiêu ( Ưu Tiên Loại Trên 9m ) , có thể chuẩn bị BM cũng được 
B2: SHARE QUYỀN nhân viên + ID TKQC nợ rồi bật 5 tap xóa
B3: Thẻ thì anh em có thể dùng thẻ ACB - MB - Viettin .... tùy theo con VIA nó thích ứng với thẻ nào 
Rồi 5 TAP xóa bao nhiêu cũng được xóa thì nên xóa vào ban đêm tầm 3h 
Nếu múi giờ -8 thì sẽ chơi được 2 lần 1 ngày 

TUT 2 
Chuẩn bị 2 thẻ visa MB ADD = Link 667 để không tụt ngưỡng

Yêu cầu đặt 1 trong 2 con visa làm mặc định Sau khi add 2 thẻ rồi khóa lại

Bật tổng 5 Bill rồi thanh toán dưới 5 nghìn - 0,14 ( Bill nhỏ )

Rồi thanh toán cùng 1 lúc 5 Tab

Nếu không được thì đẩy con còn lại lên làm mặc định

Mở khóa thẻ xong làm lại các bước như ban đầu

DONE