TUT Kháng BM cho anh em

TUT Kháng BM cho anh em

B1: Mua Clone US sau đó xoá hết thông tin số điện thoại đăng nhập

Nhét số điện thoại mới từ site này : https://2ndline.io/

B2: Thêm cả mail từ : http://tmail.visatk.com/mailbox vào VIA Cầm

Rồi Share Clone đó vào BM và tương tác

B3: Nhìn Mail đã xác nhận BM xoá Mail đó đi

Cách xoá vào thông tin doanh nghiệp rồi xoá nó ở phần thônh tin của tôi

Lưu ý lúc này không để thông tin Mail lmj nhé

B4: Ngâm 24h. Rồi làm phôi từ Soncuti là về nhé

Lưu ý đá hết con bị xác minh xịt đi để lại 1 2 con thôi nhé, không để quản trị nhiều