Tự đăng ký tài khoản #ChaGPT với chi phí 2 ly trà đá

Tặng ae cách tự reg tài khoản #ChatGPT với chi phí chỉ 0.4 USDT:

1. Dùng TouchVPN, 1.1.1.1 hoặc bất kỳ trình vpn free nào để đổi IP
2. Đăng ký tài khoản chatgpt bằng email của mình, verify
3. Tới đoạn SDT veri thì chọn số UK, truy cập smspool.net để lấy số
4. Nhập số điện thoại vừa lấy vào ChatGPT
5. Quay lại smspool lấy code xác minh
6. Nhập code. Enjoy